dilluns, 15 de juny del 2020

JOCS D'AIGUA. A DIVERTIR-SE!! (DARRERA SETMANA)

HOLA ANIMALS DEL BOSC I FAMÍLIES, ARRIBEM ALS DARRERS DIES D'AQUEST CURS, I PER AIXÒ, AQUESTA SETMANA LA PROPOSTA SÓN UNA SERIE DE JOCS D'AIGUA.
ESPERO QUE VOS AGRADI A TOTS/ES.

UNA CANÇONIUA PER A INTRODUIR-NOS ALS JOCS

HOLA ANIMALS DEL BOSC  Y FAMILIAS,
LLEGAMOS A LOS ÚLTIMOS  DÍAS DE ESTE CURSO. Y POR ESO , ESTA SEMANA LA PROPUESTA SON JUEGOS DE AGUA. ESPERO QUE OS GUSTE A TODOS/AS.

UNA CANCIONCILLA PARA INTRODUCIRNOS EN LOS JUEGOS.


COMENÇAREM AMB JOCS EN ELS QUALS NO HAUREM  D'UTILITZAR GRANS QUANTITATS D'AIGUA.

EMPEZAREMOS CON JUEGOS EN LOS QUE NO TENDREMOS QUE UTILIZAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA.

SI VOLEU, PODEU PREPARAR UN CIRCUIT/PANELL  AMB MATERIALS QUE TENGUEU PER CASA.

SI QUERÉIS PODÉIS PREPARAR UN CIRCUITO/PANEL CON MATERIALES QUE TENGÁIS POR CASA.

AMB GLAÇONS/CUBITOS DE GEL  PODEU FER VAIXELLS, POSAR-LOS  DINS D'UNA TINA D'AIGUA A VEURE COM FLOTEN I ELS TEMPS QUE DUREN.

CON CUBITOS DE HIELO PODÉIS HACER BARCOS, PONERLOS DENTRO DE UN BARREÑO, MIRAR COMO FLOTAN Y EL TIEMPO QUE TARDAN EN DESHACERSE.

GEL DE COLORS

 UN DIA ABANS O UNES QUANTES HORES AGAFAM CUBITERES, LES OMPLIM D'AIGUA I AFEGIM COLORANT ALIMENTARI: GROC, VERMELL, BLAU. PODEM FER HIPÒTESIS  AL MESCLAR COLORS: GROC/VERMELL, BLAU GROC...
DESPRÉS D'UNES QUANTES HORES AL CONGELADOR. PODEM TREURE ELS CUBITOS I PODEM EXPERIMENTAR AMB ELLS. PODEU PINTAR,DIBUIXAR, MANIPULAR FINS QUE ES DESFACIN EN  UN RIU DE COLORS.

HIELO DE COLORES
HIELO DE COLORES: UN DÍA ANTES O UNAS CUANTAS  HORAS, COGEMOS CUBITERAS, LAS LLENAMOS DE AGUA Y AÑADIMOS COLORANTE ALIMENTARIO DE DIFERENTES COLORES:ROJO,AMARILLO, AZUL. PODEMOS HACER HIPÓTESIS AL MEZCLAR LOS COLORES: AMARILLO/ROJO, AZUL/AMARILLO...
DESPUÉS DE UNAS HORAS EN EL CONGELADOR. PODEMOS SACAR LOS CUBITOS Y EXPERIMENTAR CON ELLOS. PODÉIS PINTAR, DIBUJAR, MANIPULAR HASTA QUE SE DESHAGAN EN UN RÍO DE COLORES.
 CARRERES AMB  LA CULLERA I EL CUBITO DE COLORS.
  UN ALTRE JOC: PODEU INTENTAR  PESCAR ANIMALS QUE ESTAN DINS UN RECIPIENT AMB CUBITOS. PER FER-LO MÉS ENTRETINGUT, INTENTAR PESCAR-LOS AMB ELS PEUS O LA BOCA. VOS ATREVIU!

 HACER CARRERAS CON  LA CUCHARA Y EL CUBITO DE COLORES.
  OTRO JUEGO: INTENTAR PESCAR ANIMALES QUE ESTÁN EN UN RECIPIENTE CON CUBITOS.  PARA HACERLO MÁS ENTRETENIDO, INTENTAR PESCARLOS CON LOS PIES O LA BOCA.  ¡OS ATREVÉIS! 


.OUS DE DINOSAURE DE GEL.

AGAFAU UN GLOBUS FICAU AMB SUAVITAT UN DINOSAURE O QUALSEVOL ALTRE ANIMAL PETIT DINS,  L'OMPLIU D'AIGUA. LLIGAM BÉ EL GLOBUS I EL FICAM AL CONGELADOR. DESPRÉS D'UNES QUANTES HORES, JA TENIM EL NOSTRE OU GELAT DE DINOSAURE.

HUEVOS DE DINOSAURIO DE HIELO.

COGER UN GLOBO Y CON CUIDADO METER UN DINOSAURIO O CUALQUIER OTRO ANIMAL PEQUEÑO  Y LLENARLO DE AGUA, ANUDAMOS BIEN EL GLOBO Y LO PONEMOS EN EL CONGELADOR . DESPUÉS DE UNAS CUANTAS HORAS, YA TENEMOS NUESTRO HUEVO HELADO DE DINOSAURIO.

PODEM OMPLIR UNA SERIE DE RECIPIENTS QUE TENGUEM PER LA CUINA DE CASA AMB AIGUA ,ELS FICAM AL CONGELADOR. AL DIA SEGÜENT, TRAIEM ELS RECIPIENTS DEL CONGELADOR. TRAIEM EL GEL DELS RECIPIENTS I JA TENIM EL NOSTRE MINIMON DE GEL, QUE PODEM COMPLETAR AMB DIFERENTS ANIMALS I
   A JUGAR!

PODEMOS LLENAR UNA SERIE DE RECIPIENTES QUE TENGAMOS POR CASA Y LOS METEMOS EN EL CONGELADOR. AL DÍA SIGUIENTE, SACAMOS LOS RECIPIENTES DEL CONGELADOR. SACAMOS EL HIELO DE LOS RECIPIENTES Y YA TENEMOS NUESTRO MINI MUNDO DE HIELO, QUE PODÉIS COMPLETAR CON DIFERENTES ANIMALES Y
¡ A JUGAR!

AMB EL MATEIX SISTEMA D'OMPLIR RECIPIENTS AMB AIGUA,TAPAR-LOS, FICAR-LOS AL CONGELADOR. QUAN ESTIGUIN BEN CONGELATS, TREURE-LOS DELS RECIPIENTES I PODEM JUGAR A FER PATINAR EL GEL DAMUNT D'UNA TAULA.

CON EL MISMO SISTEMA DE LLENAR RECIPIENTES DE AGUA, TAPARLOS , METERLOS EN EL CONGELADOR. CUANDO ESTÉN BIEN CONGELADOS,SACARLOS  DE LOS  RECIPIENTES Y JUGAR A DESLIZAR LOS TROZOS DE HIELO ENCIMA DE LA MESA.

PODEU OMPLIR GLOBUS D'AIGUA I JUGAR AMB ELLS. ELS ANAU PASSANT DE MANS A MANS, SENSE QUE CAIGUIN I DESPRÉS D'UNA ESTONA, ELS PODEU TIRAR ENTERRA A VEURE SI EXPLOTEN.

PODÉIS LLENAR GLOBOS DE AGUA Y JUGAR CON ELLOS. LOS PODÉIS IR PASANDO DE MANO EN MANO SIN PERMITIR QUE CAIGAN  Y MÁS TARDE TIRARLOS AL SUELO  Y COMPROBAR SI EXPLOTAN.BASQUET AMB GLOBUS D'AIGUA.
AMB UN PARELL DE GARRAFES, PODEU FER MINI CISTELLES DE BASQUET. LLANCEU ELS GLOBUS D'AIGUA. INTENTAM ENCISTELLAR. SI HO PREFERIU, PODEU FER UNA PILOTA  AMB ESPONGES DE COLORS. TALLAU-LES EN TIRES I LES CORDEM AMB UNA GOMA O CORDILL. JA TENIU UNA PILOTA. LA XOPAM AMB AIGUA I A JUGAR

                                              BASQUET CON GLOBOS DE AGUA.
CON UN PAR DE GARRAFAS, PODÉIS HACER MINI CESTAS DE BASQUET, LANZAR LOS GLOBOS DE AGUA. INTENTAMOS ENCESTAR. SI LO PREFERÍS, PODÉIS HACER UNA PELOTA  CON ESPONJAS DE COLORES. CORTARLAS EN TIRAR Y ATARLAS CON UNA GOMA ELÁSTICA O HILO. YA TENÉIS UNA PELOTA. LA MOJAMOS Y A JUGAR.

PINTAR AMB AIGUA.
HEM DE FER SERVIR UTENSILIS QUE  TENIM PER CASA. MATERIALS COM PINZELLS,BROTXES,RODETS, PORTA PINTURES. SI VOLEU ES POT POSAR UNA MICA DE COLORANT ALIMENTARI PER DONAR-LI COLOR. I A PINTAR!

PINTAR CON AGUA.
TENEMOS QUE UTILIZAR  HERRAMIENTAS QUE TENEMOS POR CASA. MATERIALES COMO: PINCELES,BROCHAS,RODILLOS, PORTA PINTURA. SI QUERÉIS PODÉIS PONER UN POCO DE COLORANTE ALIMENTARIO AL AGUA PARA  DARLE UN POCO DE COLOR Y A PINTAR.

CIRCUITS D'AIGUA PER FER NAVEGAR VAIXELLS.

ELS PODEM FER AMB UN TROS GRAN  DE PLÀSTIC, EN LLOC DE PAPER D'ALUMINI COM ESTÀ A LA IMATGE O BÉ UTILITZANT UNA CANONADA DE PVC. INTENTAR POSAR EL CIRCUIT UNA MICA EN PENDENT. I SI NO, UTILITZAU UN VENTALL. POSAU UNA MICA D'AIGUA.

CIRCUITOS DE AGUA PARA NAVEGACIÓN DE BARCOS.

PODEMOS HACER LOS CIRCUITOS CON UN TROZO GRANDE DE PLÁSTICO, EN LUGAR DE PAPEL DE ALUMINIO COMO EN LA IMAGEN O BIEN UTILIZANDO UNA CANALETA DE PVC. INTENTAR PONER EL CIRCUITO EN PENDIENTE. Y SI NO,  UTILIZAR UN ABANICO. PONER UN POCO DE AGUA.
FER MOURE ELS ÀNECS I CARRERES DE VAIXELLS:
POSAM UN TINA AMB AIGUA I FICAM DINS ANECS.. DESPRÉS UTILITZAM UNA BOTELLA  SPRAY O PISTOLA D'AIGUA I ANAM ESPITJANT ALS ÀNECS.

AMB LES CANONADES  DE PVC DEL JOC ANTERIOR, FER CARRERES DE VAIXELLS.  SI NO SÓN CANONADES, QUEDA A LA VOSTRA IMAGINACIÓ COM FER-HO.

HACER QUE SE DESPLACEN LOS PATOS Y CARRERAS DE BARCOS.
PONEMOS UN BARREÑO CON AGUA Y PONEMOS LOS PATOS DENTRO. CON UNA BOTELLA SPRAY O PISTOLA DE AGUA, VAMOS EMPUJANDO A LOS PATOS.
.
CON LAS CANALETAS DE PVC DEL JUEGO ANTERIOR, HACEMOS CARRERAS DE BARCOS. Y SI NO SON CANALETAS, VUESTRA IMAGINACIÓN ES ENORME PARA HACERLO DE OTRA MANERA.

PUNTERIA.
NECESSITAU UNA BOTELLA DE PLÀSTIC AMB UN FORAT. ALGÚ SE L'HA DE POSAR DAMUNT EL CAP. ES TRACTA D'OMPLIR LA BOTELLA, DISPARANT AMB UNA PISTOLA D'AIGUA. A VEURE QUI TÉ MÉS PUNTERIA .

PUNTERÍA.
NECESITÁIS UNA BOTELLA DE PLÁSTICO CON UN AGUJERO. ALGUIEN TIENE QUE PONERSE LA BOTELLA EN LA CABEZA. SE TRATA DE LLENAR LA BOTELLA  CON UNA PISTOLA DE AGUA. A VER QUIEN TIENE MÁS PUNTERÍA.

TAMBÉ PODEM FER PUNTERIA TENINT GOTS ENGANXATS A LA PARET.

TAMBIÉN PODEMOS HACER PUNTERÍA CON VASOS ENGANCHADOS EN LA PARED.

PUNTERIA AMB XERINGUES:
MATERIAL:XERINGUES,CERCLES I TINES
FER PUNTERIA AMB L'AIGUA DE LA XERINGA,  APUNTANT DINS D'UN CERCLE. AL FINAL DEL JOC ES POT FER UNA LLUITA D'AIGUA.

PUNTERÍA CON JERINGUILLAS:
MATERIAL:JERINGUILLAS,CÍRCULOS Y BARREÑOS.
HACER PUNTERÍA CON EL AGUA DE LA JERINGUILLA,  APUNTANDO DENTRO DEL CÍRCULO. AL FINAL DEL JUEGO ,PODEMOS HACER UNA LUCHA DE AGUA.

JOC D'ESCUMA: 
LES BOMBOLLES PODEN SER DE COLORS. TENYIM L'AIGUA AMB COLORANT. NECESSITAM UNA BOTELLA DE PLÀSTIC, AIGUA AMB COLORANT, SI NO  VOLEU COLRANT NO FA FALTA, SABÓ, UNA TOVALLOLA PETITA, UNA GOMA PER ENGANXAR BÉ LA TOVALLOLA I MOLTA BUFERA. PODEU JUGAR A FER UNA SERP O CUC MOLT LLARG D'ESCUMA.

JUEGO DE LA ESPUMA:
LAS POMPAS/BURBUJAS DE JABÓN PUEDEN SER DE COLORES. TEÑIMOS EL AGUA CON COLORANTE, SI NO  QUERÉIS COLOREARLA, NO IMPORTA. NECESITAMOS UNA BOTELLA DE PLÁSTICO, AGUA CON COLORANTE O NO, JABÓN , UNA TOALLA PEQUEÑA ,UNA GOMA PARA AGUANTAR BIEN LA TOALLA Y SOPLAR MUCHO. PODÉIS JUGAR A HACER UN GUSANO O SERPIENTE MUY LARGOS.

 AQUÍ TENIU LA FÓRMULA PER A FER  BOMBOLLES :.
 • UNA BOTELLA BUIDA DE 3L APROXIMADAMENT DE DETERGENT DE RENTAR ROBA. 
 • 2 LITRES D'AIGUA.
 • MIG GOT DE RENTAVAIXELLES CONCENTRAT( O POTSER UNA MICA MÉS).
 • DOS CULLERADES SOPERES DE SUCRE MORÈ O UNA DE SUCRE BLANC 
 • PREPARAU LA MESCLA UN PARELL DE DIES ABANS.. LA MESCLA HA DE REPOSAR.
PODEU FER LA MESCLA PER UN SOL DIA AMB:
 • MIG LITRE D'AIGUA.
 • DOS CULLERADES SOPERES DE RENTAVAIXELLES CONCENTRAT.
 • DOS CULLERADES DE SUCRE MORÈ O 1 DE BLANC.
AQUÍ TENÉIS LA FÓRMULA PARA HACER POMPAS DE JABÓN  O BURBUJAS :
 • UNA BOTELLA VACÍA DE 3L APROXIMADAMENTE DE DETERGENTE DE LAVAR ROPA. 
 • 2 LITROS DE AGUA.
 • MEDIO VASO DE LAVAVAJILLAS CONCENTRADO( O  UN POCO MAS).
 • DOS CUCHARADAS SOPERAS DE AZÚCAR MORENO O UNA DE AZÚCAR BLANCO. 
 • PREPARAR LA MEZCLA UN PAR DE DÍAS ANTES. LA MEZCLA TIENE  QUE REPOSAR.
PODÉIS HACER LA MEZCLA PARA UN SOLO DÍA CON:
 • MEDIO LITRO DE AGUA.
 • DOS CUCHARADAS SOPERAS DE LAVAVAJILLAS CONCENTRADO.
 • DOS CUCHARADAS DE AZÚCAR MORENO O 1 DE AZÚCAR BLANCO..SI TENIU PISCINA A CASA PODEU FER AQUEST JOC:

CONSTRUIR TORRES,MURADES,CASES... PROVANT I TORNANT A PROVAR I BUSCANT NOVES MANERES D'AGUANTAR GOTS I CD EN EQUILIBRI DINS L'AIGUA. NECESSITAU: SAFATES COM A BASE,GOTS,CD I EL QUE VOLGUEU. 
A VEURE SI ES MANTENEN!

SI TENÉIS PISCINA EN CASA PODÉIS HACER ESTE JUEGO:
CONSTRUIR TORRES,,CASA,MURALLAS.. PROBANDO Y VOLVIENDO A PROBAR, BUSCANDO NUEVAS MANERAS PARA QUE AGUANTEN LOS VASOS Y CD EN EQUILIBRIO DENTRO DEL AGUA. NECESITÁIS :BANDEJAS CÓMO BASE,VASOS,CD Y LO QUE QUERÁIS.
¡VAMOS A VER SI SE MANTIENEN!

DIBUIXOS QUE SUREN A L'AIGUA:(MIRAR EL VÍDEO).

QUAN POSEM L'AIGUA, HO HEM DE FER DE MANERA LENTA.
ES IMPRESCINDIBLE HAVER DEIXAT  QUE ELS DIBUIXOS ES SEQUIN TOTALMENT, ABANS DE POSAR L'AIGUA I QUE EL PLAT O RECIPIENT DE VIDRE ESTIGUIN COMPLETAMENT SECS, ABANS DE DIBUIXAR. BUFANT O MOVENT LA SAFATA PODEM DIRIGIR COM ES MOU EL DIBUIX.

DIBUJOS QUE FLOTAN EN EL AGUA:(VER EL VÍDEO)
CUANDO PONEMOS EL AGUA, TENEMOS QUE HACERLO LENTAMENTE.
ES IMPRESCINDIBLE DEJAR QUE LOS DIBUJOS SE SEQUEN POR COMPLETO, ANTES DE PONER  EL AGUA Y QUE EL PLATO O RECIPIENTE DE CRISTAL ESTÉ COMPLETAMENTE  SECO ANTES DE DIBUJAR. SOPLANDO O MOVIENDO EL PLATO O RECIPIENTE PODEMOS DIRIGIR COMO SE MUEVE EL DIBUJO.

UN  JOC MÉS:

PATINAM:
NECESSITAM UN PLÀSTIC GROS,MATALÀS,ESTOVALLA O MANTEL RESISTENT AL SABÓ DE RENTAR PLATS. PODEU FER UN CAMÍ RECTE, L'OMPLIM D'AIGUA I SABÓ. AGAFAM CARRERETA I A RELLISCAR DAMUNT EL PLÀSTIC. (HO PODEM FER  ALLARGATS).

PATINAMOS:
NECESITAMOS UN PLÁSTICO GRANDE,COLCHONETA O MANTEL DE PLÁSTICO RESISTENTE AL LAVAVAJILLAS(JABÓN). PODÉIS HACER UN CAMINO RECTO. LO LLENAMOS DE AGUA Y JABÓN  COGEMOS CARRERILLA Y A PATINAR SOBRE EL PLÁSTICO.(LO PODEMOS HACER  COMO SI ESTUVIÉRAMOS NADANDO).


BONA SETMANA A TODOS/AS.
BUENA SEMANA  A TODOS/AS.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada