diumenge, 29 de març del 2020
NOVES ORIENTACIONS  D'ACTIVITATS  PER 
 FER  AMB ELS  INFANTS A  CASA
(30/03/2020)

Aquestes orientacions són un complement de les propostes anteriors.

1.- Treballar amb el seu nom,el nom de: pare,mare i germans. Trobar coincidència de lletres entre els noms. Podeu treballar també el nom dels companys/es de la classe.
2.- Composar el seu nom tenint el model al costat. Escriure el seu nom i els vostres.
3.- Jugar a jocs de taula (aprofitar que estau en família : memory,oca,
domino.
4.-Activitats manipulatives: construir,apilar,enfilar,ensartar. Ordenar coses de petit a gros. Repassar ,seguir línies amb taps, pedres...
5.- Alguna feineta, jocs de relacionar grafia i quantitat. Agrupar coses per colors,tamanys,formes. I després comptar-les.
6.- Treballar el traç. Ho podeu fer també amb una safata amb sal,farina,terra i que amb el dit facin el traç d’un model que tinguin (lletres en majúscula, números,formes. O realitzant una feineta.
7.- Dibuixar la figura humana. Poden dibuixar la família.
8.- Lectura de contes: el monstre de colors,de que fa gust la lluna,la lluna està trista,el peix irisat,el cuc poruc,na rinxols d'or.
9.- Al blog de la classe, aniré posant el nom de cançons i contes per seguir treballant amb ells, així com també les fotos que m’envieu dels vostres infants realitzant alguna de les activitats proposades, de manera que serà el nostre punt de trobada, per veure’ns i compartir aquests moments.
10.-Col.laborar en les feines de casa: posar i llevar taula. Ordenar la seva habitació. Recollir joguines després del joc.

*IMPORTANT: Per treballar la lectoescriptura es tindrà en compte que la lletra serà sempre en majúscula.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVAS ORIENTACIONES DE ACTIVIDADES PARA
 HACER CON LOS NIÑOS/AS EN CASA
(30/03/2020)

 Estas orientaciones son un complemento de las orientaciones anteriores.

1.- Trabajar su nombre. El nombre de padre,madre y hermanos. Encontrar las coincidencias de letras entre los nombres. Podéis trabajar también el nombre de los/las compañeros/as de clase.
2.-Componer su nombre teniendo el modelo al lado . Escribir su nombre y los vuestros.
3.- Jugar a juegos de mesa ( memory,oca,domino, qué mejor que con la familia).
4.- Actividades manipulativas: construir,apilar,ensartar. Ordenar cosas de pequeño a grande. Repasar y seguir lineas con tapones, piedras...
5.- Alguna “feineta”, juegos de relacionar grafía y cantidad. Agrupar cosas por colores,tamaños,formas y contarlas.
6.- Trabajar el trazo. Lo pueden hacer también con una bandeja con sal,harina,tierra y que con el dedo hagan el trazo de un modelo que tengan  (letras (en mayúscula), números,formas).
7.- Dibujar la figura humana. Pueden dibujar la familia.
8.- Lectura de cuentos:el monstre de colors,de que fa gust la lluna,la lluna està trista,el peix irisat,el cuc poruc,na rinxols d'or.
9.- En el blog de la clase, iré poniendo el nombre de canciones y cuentos, así como las fotos que me mandéis de vuestros niños/as realizando alguna de las actividades propuestas, por lo que será nuestro punto de encuentro, para vernos y compartir estos momentos.
10.-Colaborar en los trabajos de casa: poner y quitar la mesa. Ordenar habitación. Recoger juguetes después del juego.* IMPORTANTE: Para trabajar la lectoescritura se tendrá en cuenta que la letra será siempre en mayúscula       MOLTS DE SOMRIURES I ALEGRIA  PER AQUESTS
DIES!!!

                                      divendres, 27 de març del 2020

ENGLISH AT HOMEHello students

Comunicar-vos que la vostra professora d'Inglés, ha creat un bloc que a poc a poc anirà completant-se amb tot el vocabulari i cançons que treballem en classe, per a que continueu practicant i aprenent.
Anglès a casa, vosaltres podeu amb tot i molt més.
El meu e-mail de contacte es: sfuertes@ceipsantjordi.es


ENGLISH AT HOME

divendres, 13 de març del 2020

Orientacions per fer a casa amb els infants durant aquests diesORIENTACIONS PER FER A CASA AMB ELS NENS/ES DE 3 I 4 ANYS:

 1. LECTURA DE CONTES.(3 I 4 ANYS).
 2. ACTIVITATS MANIPULATIVES:(3 I 4 ANYS).
 • PLASTILINA.
 • RETALLAR.
 • ENROSCAR,DESENROSCAR,TRASVASAR MATERIALS:ARENA,TERRA,PASTA,LLEGUMS. (3 I 4 ANYS).
 1. JOCS MANIPULATIUS:CONSTRUCCIONS,PUZZLES.(3 I 4 ANYS).
 2. COLOREJAR,DIBUIXAR(3 I 4 ANYS).
 3. TREBALLAR EL NOM EN MAJUSCULES.(3 I 4 ANYS).
 4. BUSCAR LLETRES PER CASA :
  BUSCAR DIFERENTS ETIQUETES DE DIFERENTS PRODUCTES QUE CONTENGUIN LLETRES(3 I 4 ANYS).
  PENSAR PARAULES QUE COMENCIN PER DIFERENTS LLETRES(4 ANYS).
 5. COMPTAR COSES:PECES CONSTRUCCIÓ,COTXES,GOTS, PLATS,CUBERTS,JOGUINES.(3 I 4 ANYS).
 6. BUSCAR NÚMEROS(METRO,MÒBIL,ETIQUETES,SABATES ROBA,TICKETS DE COMPRA)(3 I 4 ANYS).
 7. RELACIONAR NÚMERO GRAFIA(4 ANYS).
 8. TREBALLAR LES PARTS DEL COS(3 I 4 ANYS):
  AMB CANÇONS,JOCS.”JOAN PETIT QUAN BALLA””CAP,ESQUENA,GENOLLS I PEUS””CANTAJUEGOS”.
 9. DIBUIX DE LA FIGURA HUMANA.(3 I 4 ANYS).

Aquestes són algunes de les recomanacions que vos donem per poder treballar amb ells durant aquests dies .
Depenent de com vagi evolucionant tot vos anirem informant.


_______________________________________________________________________________


ORIENTACIONES PARA HACER EN CASA CON LOS/AS NIÑOS/AS:

 1. LECTURA DE CUENTOS.(3 Y 4 AÑOS).
 2. ACTIVIDADES MANIPULATIVAS:(3 Y 4 AÑOS).
  PLASTILINA.
  RECORTAR.
  ENROSCAR,DESENROSCAR,TRASVASE DE MATERIALES:ARENA,TIERRA,PASTA,LLEGUMBRES. (3 Y 4 AÑOS).
  3. JUEGOS MANIPULATIVOS:CONSTRUCCIONES,PUZZLES.(3 Y 4 AÑOS).
  4. COLOREAR,DIBUJAR(3 Y 4 AÑOS).
  5. TRABAJAR EL NOMBRE EN MAYUSCULAS.(3 Y 4 AÑOS).
  6. BUSCAR LETRAS POR CASA :
  BUSCAR DIFERENTES ETIQUETAS DE DIFERENTES PRODUCTOS QUE CONTENGAN LETRAS(3 Y 4 AÑOS).
  PENSAR PALABRAS QUE EMPIECEN POR DIFERENTES LETRAS(4 AÑOS).
  7. CONTAR COSAS:PIEZAS DE CONSTRUCCIÓN,COCHES,VASOS, PLATOS,CUBIERTOS,JUGUETES.(3 Y 4 AÑOS).
  8. BUSCAR NÚMEROS (METRO,MÓVIL,ETIQUETAS,ZAPATOS, ROPA,TICKETS DE COMPRA)(3 Y4 AÑOS).
  9. RELACIONAR NÚMERO/ GRAFIA( 3 Y4 AÑOS).
  10. TRABAJAR LAS PARTES DEL CUERPO(3 Y 4 AÑOS):
  CON CANCIONES,JUEGOS.”JOAN PETIT QUAN BALLA” ”CAP,ESQUENA,GENOLLS I PEUS””CANTAJUEGOS”
  11. DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA.(3 Y4 AÑOS)

Estas son algunas de las recomendaciones que os damos para poder trabajar con los/as niños/as durante estos dias .
A medida que tengamos más datos os iremos informando.